Szewczyk-Haake, K. „Topika «księgi natury» W późnej Liryce Pära Lagerkvista”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 26, nr 2, grudzień 2020, s. 239-62, doi:10.35765/rfi.2020.2602.13.