Smaga, A. „Cyfrowa Technika Graficzna: Projekt Definicji”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 26, nr 2, grudzień 2020, s. 331-48, doi:10.35765/rfi.2020.2602.17.