Stankiewicz-Kopeć, M., i J. Smołucha. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 27, nr 1, grudzień 2021, s. 13-18, doi:10.35765/rfi.2021.2701.2.