Pruś, J. „Semantyczna Teoria Prawdy a Antynomie Semantyczne”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 27, nr 1, grudzień 2021, s. 341-63, doi:10.35765/rfi.2021.2701.17.