Duda, K. „Od Kołomyi Do Krakowa. Przyczynek Do Biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 27, nr 2, grudzień 2021, s. 317-60, doi:10.35765/rfi.2021.2702.16.