Smołucha, J. „Wstęp”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 28, nr 1, czerwiec 2022, s. 7-10, doi:10.35765/rfi.2022.2801.1.