Smołucha, J. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 28, nr 1, czerwiec 2022, s. 11-14, doi:10.35765/rfi.2022.2801.2.