Litwin, H., i P. Duda. „Podróże Nuncjusza Antonia Santa Crocego W Czasie Jego Misji W Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek Do Badań Nad mobilnością dyplomatów Papieskich”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, T. 28, nr 1, czerwiec 2022, s. 49-76, doi:10.35765/rfi.2022.2801.5.