Stuchlik-Surowiak, Beata. „Walka Z «morowym powietrzem» Na Terenach Dawnej Rzeczypospolitej W świetle żywieckiej Kroniki Z XVIII Wieku”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25, no. 1 (lipiec 30, 2019): 37-54. Udostępniono marzec 29, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1877.