Sokalski, Marcin. „Działalność Parlamentarna I Sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25, no. 1 (lipiec 30, 2019): 71-98. Udostępniono marzec 29, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1880.