Szczepaniak, Jan. „Spór pomiędzy Kościołem a państwem O Katolicki Charakter szkoły Polskiej (1926–1939)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 25, no. 1 (lipiec 30, 2019): 115-134. Udostępniono marzec 29, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/1882.