Szewczyk-Haake, Katarzyna. „Topika «księgi natury» W późnej Liryce Pära Lagerkvista”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 26, no. 2 (grudzień 23, 2020): 239-262. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2030.