Stankiewicz-Kopeć, Monika, i Janusz Smołucha. „Introduction”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27, no. 1 (grudzień 30, 2021): 13-18. Udostępniono styczeń 26, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2068.