Rombek, Tomasz. „Duchowni Na Dworze królowej Elżbiety Rakuszanki (1454–1505) I Jej córki Elżbiety Jagiellonki (1505–1515)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27, no. 2 (grudzień 30, 2021): 81-110. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2088.