Duda, Krzysztof. „Od Kołomyi Do Krakowa. Przyczynek Do Biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941)”. Rocznik Filozoficzny Ignatianum 27, no. 2 (grudzień 30, 2021): 317-360. Udostępniono czerwiec 1, 2023. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/rfi/article/view/2100.