Kształcenie wychowawczyń przedszkoli w Prywatnym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie (1918 -1939)

Monika Hajkowska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia kształcenia w Prywatnym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie (1918-1939). W artykule podjęto w szczególności próbę analizy programu kształcenia zakładu w oparciu o materiały archiwalne, między innymi protokoły egzaminacyjne. Ze względu na charakter źródeł i specyfikę badań posłużono się metodami charakterystycznymi dla nauk historycznych. Wywód składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono biografię założycielki zakładu, Marii Papiewskiej. Druga część to rys działalności seminarium, w tym również założenia organizacyjne, kryteria przyjęć, charakterystyka uczennic. W części trzeciej omówiony został program nauczania. Seminarium było jedynym zakładem kształcenia wychowawczyń w Lublinie działającym do wybuchu II wojny światowej. Mimo tego, że kandydatki pochodziły z różnych środowisk i  niektóre legitymowały się świadectwami ukończenia zaledwie pięciu klas szkoły powszechnej nie szczędzono wysiłków w celu uzyskania przez nie jak najwyższych kwalifikacji. Problem przygotowania nauczycieli przedszkoli wydaje się ponadczasowy. Niezmienne pozostają miłość do pracy z dziećmi oraz negacja rutyny i schematu.   


Słowa kluczowe


Maria Papiewska; wychowawczyni przedszkola; seminarium; wychowanie przedszkolne, Lublin.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Państwowe Lubelskie. Dyrekcje Szkolne, sygn. 1331.

Archiwum Państwowe Lubelskie. Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie, sygn. 1-2, Protokoły egzaminów dojrzałości i odpisy świadectw.

Archiwum Państwowe Lubelskie. Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej w Lublinie, sygn. 3-22, Katalog Główny.

Bagieńska I.(1960). Ze wspomnień o Marii Papiewskiej, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6, s. 506-510.

Bagieńska I. (1964). Kilka danych o powstaniu i rozwoju ochronek i przedszkoli w Lublinie, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 6, s. 252-256.

Doroszewski J.(1994). Maria Papiewska, jej przedszkole i seminarium, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 9, s. 530-536.

Doroszewski J. (1996). Papiewska Maria (1859–1942),[w:] T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziółek (red.) Słownik Biograficzny m. Lublina, t. II, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, s. 185.

Doroszewski J. (2002). Seminaria nauczycielskie w Polsce w świetle polityki oświatowej państwa (1918–1937), Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Doroszewski J. (2005). Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 1-2, s. 173-186.

Łogoźna K. (1989). Wychowanie przedszkolne i problem doskonalenia nauczycieli w Lublinie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Annales UMCS”, Vol. II, 3, Sectio J, s. 49.

Łogoźna K. (1991). Kształcenie wychowawczyń przedszkoli na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej, [w:] K. Poznański (red.) Oświata, szkolnictwo i wychowanie w latach II Rzeczypospolitej, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 215-221.

Sandler B. (1968). Wychowanie przedszkolne i kształcenie wychowawczyń w Królestwie Polskim, Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo PAN.

Weryho M. (1923). Kształcenie ochroniarek, „Rocznik Pedagogiczny”, t.1, s. 388–390.

Winiarz A. (2005). Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku, „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 2, s. 68-74

Wolski T. (1928). Kształcenie wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych, [w:] T. Wolski (red.), Monografia szkolnictwa m. Lublina za czas od 1917 r. do 1927 r., Lublin: Drukarnia Magistratu m. Lublina, s. 70-71.
DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2019.1453.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


##submission.license.cc.by-nd4.footer##

ISSN 1896-2327
e-ISSN 2353-7787