Return to Article Details Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí [Comparative Analysis of the Primary Mathematical Education in Slovakia and Abroad] Download Download PDF