Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí [Comparative Analysis of the Primary Mathematical Education in Slovakia and Abroad]

  • Jana Kojnoková University of Prešov in Prešov

Author Biography

Jana Kojnoková, University of Prešov in Prešov
Jana Kojnoková MA
University of Prešov in Prešov
Faculty of Education
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovak Republic
e-mail: Jana.Kojnokova@smail.unipo.sk
Published
2017-02-21
How to Cite
Kojnoková, J. (2017). Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí [Comparative Analysis of the Primary Mathematical Education in Slovakia and Abroad]. Multidisciplinary Journal of School Education, 9(1). Retrieved from https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/jpe/article/view/736