Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Platforma Czasopism

Czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Kwartalnik podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych także z nauk o rodzinie, pedeutologii, historii wychowania dziecka, dydaktyki, literatury.

Forum Philosophicum

Scholarly journal dedicated to philosophical inquiries into various respects of the relationship between philosophy and faith.
We offers a true Forum for the community of philosophers who view their faith as an inspiration.

Horyzonty Polityki

Kwartalnik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytutu Ignatianum w Krakowie.
Kierowany jest do środowisk akademickich, polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

Horyzonty Wychowania

Czasopismo naukowe Wydziału Pedagogicznego Uniwersytutu Ignatianum w Krakowie, które nieprzerwanie i z powodzeniem funkcjonuje na rynku akademickim od 2002 roku.
Kierowane jest do tych wszystkich naukowców z Polski i ze świata, którym zależy na autentycznym wychowaniu współczesnego człowieka.

Multidisciplinary Journal of School Education

Multidisciplinary Journal of School Education is a biannual scholarly journal co-edited by the Jesuit University Ignatianum in Krakow and the Abat Oliba CEU University in Barcelona. 

Perspektywy Kultury

Perspektywy Kultury

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.
Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym dyscyplin nauk humanistycznych: nauk o kulturze i religii, historii, literaturoznawstwa, zarządzania, oraz nauk społecznych: nauk o komunikacji społecznej i mediach, pismo recenzowane.

RFI

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

W Roczniku są publikowane artykuły z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, w tym: filozofii, nauk o kulturze i religii, historii, teologii, ale również literatury polskiej i obcej.

Studia Paedagogica Ignatiana

Forum wymiany myśli z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.
Kwartalnik koncentruje się na promowaniu szeroko rozumianych badań, doświadczeń i refleksji pedagogicznej, również w kontekście historycznym.

Czasopisma archiwalne

Nauczyciel i Szkoła

Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia.