Aktualny numer

Tom 30 Nr 2 (2024)

Niniejszy tom Roczników Filozoficznych Ignatianum jest poświęcony problematyce transhumanizmu. W sposób szczególny zawarte w tym numerze teksty koncentrują się na szeroko rozumianych kwestiach bioetycznych, które są przedmiotem dyskusji transhumanistów. Refleksja bioetyczna wokół transhumanizmu jest obecna przede wszystkim w anglojęzycznej literaturze przedmiotu, a gros debat dokonuje się przy udziale prominentnych badaczy z obszaru angloamerykańskiego. Coraz mocniej problematyka ta jest widoczna także w obszarze języka niemieckiego. Natomiast w Polsce dopiero wchodzi ona w sferę zainteresowań bioetyków wywodzących się z rożnych środowisk naukowych i badawczych. Ostatnie lata obfitowały w publikacje, w których podejmowano rozmaite zagadnienia związane z transhumanizmem.

Opublikowane: 2024-06-28

Pełny numer

Od Redakcji

Wyświetl wszystkie numery

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie [UIK] jest prowadzony przez Towarzystwo Jezusowe [zakon jezuitów]. Jako uczelnia wyższa działa na prawach państwowych w oparciu o [Umowę] między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski (Warszawa, 1 lipca 1999 r., Józef kard. Glemp, M. Handke) - zob. "Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską" (B. Geremek) [Dz.U.1999.63.727].