Rocznik Filozoficzny Ignatianum


Ewolucja RFI

Akademia Ignatianum w Krakowie [AIK] jest prowadzona przez Towarzystwo Jezusowe [zakon jezuitów]. Jako uczelnia wyższa działa na prawach państwowych w oparciu o [Umowę] między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski (Warszawa, 1 lipca 1999 r., Józef kard. Glemp, M. Handke) - zob. "Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską" (B. Geremek) [Dz.U.1999.63.727].

Aktualności

 

Dziekan WF AIK: zmiana kształtu i redakcji RFI

 

Spodziewana od jakiegoś czasu decyzja nabrała mocy. Dziekan Tomasz Homa SJ potwierdził 21 XI 2018 r., że działalność Rocznika w obecnym kształcie i składzie redakcyjnym zostanie zakończona z chwilą wydania tegorocznego numeru. Rocznik będzie nadal się ukazywał, ale w formie, którą wypracuje redakcja „doktorancka”.

 
Opublikowane: 2018-11-22 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...