Perspektywy Kultury

Perspektywy Kultury

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

Półrocznik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane, ISSN 2081-1446.

6 pkt lista B MNiSW