Ogłoszenia

Tematy numerów w roku 2023

2022-11-24

1/2023: "Ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego"
2/2023: "Prawa narodów w dobie współczesnej interakcji kultur"
3/2023: "Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej"
4/2023: "Wokół stroju w kulturze - przebieranie, ukrywanie, kreowanie, manifestowanie, kontestowanie. W tradycji i współczesności"

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury”. Parametr czasopisma – 100 punktów.

Przeczytaj więcej na temat Tematy numerów w roku 2023

Aktualny numer

Tom 39 Nr 4 (2022): Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej - ludzie, relacje, wpływy

Dział tematyczny niniejszego numeru pod gościnną redakcją dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej został zatytułowany „Dwór królowej w średniowieczu i w epoce nowożytnej – ludzie, relacje, wpływy”. Ten dział zostanie przedstawiony we wprowadzeniu przygotowanym przez wspomnianą Panią Profesor. Wspomnę, że w dziale tym znajduje się dziewięć tekstów napisanych przez autorów z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

Opublikowane: 2022-12-27

Pełny numer

Od redakcji

Przestrzenie cyberkultury

Wyświetl wszystkie numery

Perspektywy Kultury to czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.
Kwartalnik jest poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa. Pismo recenzowane.