Ogłoszenia

Tematy numerów w roku 2023

2022-01-24

1/2023: "Prawa narodów w dobie współczesnej interakcji kultur"
2/2023: "Cypr – mozaika kulturowa. Wyspa Afrodyty i jej (wielo)kultura"
3/2023: "Kultura (w) rzeczywistości hybrydalnej"
4/2023: "Międzykulturowość w biznesie. Wyzwania współczesnego rynku pracy: perspektywa europejska"

Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma naukowego „Perspektywy Kultury”. Parametr czasopisma – 100 punktów.

Przeczytaj więcej na temat Tematy numerów w roku 2023

Aktualny numer

Tom 36 Nr 1 (2022): Imperium Osmańskie i Turcja – dzieje, literatura i kultura

29 października 1923 roku Mustafa Kemal, zwany później Atatürkiem, zadeklarował utworzenie Republiki Turcji. Rok wcześniej został zniesiony sułtanat. W ten sposób Turcja jako państwo zaistniało dopiero w XX wieku, ale zostało wykreowane z kulturowej osmańskiej rzeczywistości i tradycji, która funkcjonowała w basenie śródziemnomorskim przez 700 lat. Pomimo że współcześni mieszkańcy Turcji mają swoje korzenie w koczowniczych plemionach tureckich z centralnej Azji, a języki tureckie są dziś rozpowszechnione po Uzbekistan i Kazachstan, sam naród turecki został ukształtowany w wyniku wzajemnej infiltracji dwóch cywilizacji – śródziemnomorskiej Europy i bliskowschodniego muzułmańskiego Orientu. Czy zatem możemy zadać dzisiaj pytanie, czy historyczne imperium osmańskie i dzisiejsza Turcja to dwa różne cywilizacyjnie światy (Jerzy S. Łątka)? To jedno z wielu pytań, które może się pojawić w trakcie dyskusji nad tematem przewodnim. Redakcja „Perspektyw Kultury” zaprasza badaczy historii o kultury Turcji do nadsyłania różnorodnych tekstów związanych z rocznicowym zagadnieniem, licząc również na teksty dotykające zagadnień mało znanych, jak na przykład działalność Osmanów na Oceanie Indyjskim w XVI wieku.

Opublikowane: 2022-03-30

Pełny numer

Od redakcji

Zarządzanie i marketing

Wyświetl wszystkie numery

Perspektywy Kultury to czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.
Kwartalnik jest poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa. Pismo recenzowane.