Nauczyciel i Szkoła


„Nauczyciel i Szkoła” (ISSN 1426-9899) to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie wydawane w formie kwartalnika. Nasz periodyk otrzymał 6 punktów na liście B w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 rok. W kwartalniku publikujemy oryginalne, autorskie opracowania z zakresu pedagogiki i nauk z nią współdziałających. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia. Celem wydawanego przez nas kwartalnika jest przekazanie naszym czytelnikom współczesnej, naukowej refleksji związanej z Nauczycielem i Szkołą, która jednocześnie będzie inspiracją do twórczej pracy i dalszych rozważań w tym zakresie.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...