Nauczyciel i Szkoła to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie wydawane w formie kwartalnika.

Nasz periodyk otrzymał 6 punktów na liście B w wykazie czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 2016 rok.

W kwartalniku publikujemy oryginalne, autorskie opracowania z zakresu pedagogiki i nauk z nią współdziałających. Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia.

Celem wydawanego przez nas kwartalnika jest przekazanie naszym czytelnikom współczesnej, naukowej refleksji związanej z Nauczycielem i Szkołą, która jednocześnie będzie inspiracją do twórczej pracy i dalszych rozważań w tym zakresie.