Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Ogłoszenia

Call for Papers: EETP Vol.19, No 2(73) 2024: Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kompetencji inter- i intrapersonalnych

2023-08-29

Zapraszamy do przesyłania tekstów na temat roli rodziny, przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji inter- i intrapersonalnych. 

Redaktor numeru: dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2024

Nadsyłanie artykułów: 3 stycznia 2024

przesyłanie tekstów: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/about/submissions 

Przeczytaj więcej na temat Call for Papers: EETP Vol.19, No 2(73) 2024: Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kompetencji inter- i intrapersonalnych

Aktualny numer

Tom 18 Nr 2(69) (2023): Edukacja medialna małego dziecka

Okres pandemii pokazał, że media mogą odegrać w życiu dzieci bardzo różnorodne role, a funkcjonowanie w świecie nowych technologii przynosi z sobą zarówno wiele pozytywnych, jak i negatywnych  konsekwencji. Aby uniknąć tych drugich niezbędna jest odpowiednia, dostosowana do potrzeb małego dziecka, edukacja medialna. Pozwala ona powoli i odpowiedzialnie wprowadzać młodego odbiorcę w świat nowych mediów. Właśnie dlatego odpowiedzialne i mądre wprowadzanie dziecka do świata  mediów, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie  higieny cyfrowej  staje się dzisiaj jednym z ważnych elementów całego procesu edukacyjnego..

Opublikowane: 2023-06-29

Pełny numer

Introduction

Wyświetl wszystkie numery

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: DOAJ, Erih Plus, BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej czasopism punktowanych.

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce ma przyznane - 100 punktów.

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement