Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce


Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów do roku 2018).

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce została zakwalifikowana do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych" Od roku 2019 czasopismo otrzymało 20 punktów.

lista czasopism

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement

Aktualności

 

Facebook EETP

 

Informujemy, że nasze kwartalnik EETP ma stronę na facebooku. zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań i promowania naszego czasopisma

https://www.facebook.com/Edukacja-Elementarna-w-Teorii-i-Praktyce-544091465602598/

 
Opublikowane: 2020-01-14
 

Tematy numerów w roku 2020

 

Vol. 15, 2020/1, No.55

Dziecko i dorosły w cyfrowym świecie

 (termin nadsyłania tekstów: 31.01. 2020)

Ze względu na prośbę Autorów termin został przesunięty z 15 stycznia na 31.

Child and Adult in the Digital World 

 (papers submission deadline: 31.01. 2020)

Vol. 15, 2020/2, No.56

Opowieści w życiu dziecka

 (termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2020)

Stories in Children's Life

 (papers submission deadline: 15.03. 2020)

Vol. 15, 2020/3, No.57

From Exclusion to Inclusion

 (papers submission deadline: 15.05. 2020)

Od wykluczenia do inkluzji

 (termin nadsyłania tekstów: 15.05. 2020)

Vol. 15, 2020/4, No.58

Edukacja żywieniowa

 (termin nadsyłania tekstów: 15.07. 2020)

Nutrition education

(papers submission deadline: 15.07. 2020)

 
Opublikowane: 2019-11-12
 

Tematy numerów w roku 2019

 

Vol. 14, 2019/1, No.51

Być dzieckiem we współczesnym świecie - między infantylizmem a prawomocnością

(termin nadsyłania tekstów: 15.01. 2019

To Be a Child in the Modern World - Between Infantilism and Empowerment

(apers submission deadline: 15.01. 2019)

Vol. 14, 2019/2, No.52

W poszukiwaniu modelu efektywnego kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej

(termin nadsyłania tekstów: 15.03. 2019)

In Search of a Model of Effective Teacher Education

(papers submission deadline: 15.03. 2019)

Vol. 14, 2019/3, No.53

Rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie

(termin nadsyłania tekstów: 30.04. 2019)

Development of Pre-school Education in Poland and in the World

(papers submission deadline: 30.04. 2019)

Vol. 14, 2019/4, No.54

Edukacja STEM – rozwijanie myślenia naukowego w przedszkolu

(termin nadsyłania tekstów: 01.09. 2019)

STEM Education – Developing Scientific Thinking in Pree-school
(papers submission deadline: 01.09. 2019)

 
Opublikowane: 2018-12-07
 

ORCID - informacje dla Autorów

 

Wszystkich Autorów prosimy o zarejstrowanie się na stronie https://orcid.org w celu pobrania swojego numeru identyfikacyjnego, który należy wkleić w swoich metadanych.

W tym celu proszę link zacząć od http:// (usunąć "s") i po zalogowaniu się na stronie EETP wpisać w odpowiednie miejsce swój numer ORCID.

Redakcja EETP

 
Opublikowane: 2018-07-11
 

Informacje dla Autorów

 

Autorów, którzy chcą opublikować swój artykuł w kwartalniku EETP prosimy o zarejestrowanie się na stronie i przesłanie pliku do recenzji (bez swoich danych) oraz pliku pomocniczego (z danymi Autora). Przy rejestracji należy wpisac swój numer ORCID pobrany z https://orcid.org - należy link zacząć od http://

Tylko artykuły przesłane na stronę EETP będą podlegały procesowi recenzji.

W trakcie procedury przesyłania tekstu proszę wybrać jedną z opcji dotyczących działu. Obecnie mamy dział: artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - artykuły naukowe; nauczanie dzieci języków obcych - praktyka; recenzje; sprawozdania z konferencji.

 
Opublikowane: 2018-05-22
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 14, No 3(53) (2019): Rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie

Spis treści

Introduction

Władysława Szulakiewicz
PDF
6-9
Introduction
Władysława Szulakiewicz
9-11

Scientific articles

Barbara Kalinowska-Witek
PDF
15-26
Joanna Sosnowska
PDF
27-46
Władysława Szulakiewicz
PDF
47-62
Monika Hajkowska
PDF
63-73
Ewa Maria Barnaś-Baran
PDF
75-86
Witold Chmielewski
PDF
87-110
Urszula Ordon
PDF
111-121

Reviews

Beata Topij-Stempińska
PDF
125-127