Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Ogłoszenia

Tematyka numerów na rok 2022

2021-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i do przesyłania tekstów.

EETP Vol. 17, 2022/1 No.63

Ekologia integralna w przedszkolu i szkole
Termin nadsyłania tekstów: 30.11.2021

Integral Ecology in Preschool and School
Paper submission deadline: 30.11.2020

EETP Vol. 17, 2022/2 No.64

Kreatywność i przedsiębiorczość – wyzwaniem XXI wieku
Termin nadsyłania tekstów:  31.01.2022

Creativity and Entrepreneurship - a Challenge of the 21st Century
Paper submission deadline:  31.01.2022

EETP Vol. 17, 2022/3 No.65

Filozofia dla dzieci
Termin nadsyłania tekstów: 30.04.2022 

Philosophy for Children
Paper submission deadline:  30.04.2022 

EETP Vol. 17, 2022/4 No.66

Wychowanie do wartości
Termin nadsyłania tekstów: 31.08.2022

Education to Values
Paper submission deadline:  31.08.2022

Przeczytaj więcej na temat Tematyka numerów na rok 2022

Aktualny numer

Tom 16 Nr 3(61) (2021): Mathematics and Science in Child Education
Opublikowane: 2021-10-09

Introduction

Wyświetl wszystkie numery

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: DOAJ, Erih Plus, BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów do roku 2018).

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce została zakwalifikowana do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych". Czasopismo ma przyznane - 40 punktów.

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement