Edukacja Elementarna w Teori i Praktyce

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 16 Nr 2(60) (2021): Systemy kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej w Europie
Wyświetl wszystkie numery

Kwartalnik "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czasopismo znajduje się w bazach: DOAJ, BazHum, CEEOL, CEJHS, Index Copernicus, Pol-index, Biblioteka Narodowa oraz na ministerialnej liście B czasopism punktowanych (9 punktów do roku 2018).

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce została zakwalifikowana do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych". Czasopismo ma przyznane - 40 punktów.

Tematy kolejnych numerów znajdują się w zakładce aktualności https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/announcement