Akademia Ignatianum w Krakowie: Czasopisma


Nagłówek strony

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nagłówek strony

Multidisciplinary Journal of School Education


Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Perspektywy Kultury

Perspektywy Kultury

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie

Półrocznik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane, ISSN 2081-1446.

6 pkt lista B MNiSW

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

thumbnail

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

The Ignatianum Philosophical Yearbook
Annuarium Philosophicum Ignatianum

Czasopismo Akademii Ignatianum w Krakowie

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj

Nauczyciel i Szkoła

Pokaż czasopismo | Aktualny numer | Zarejestruj