Akademia Ignatianum w Krakowie

Platforma Czasopism

Czasopisma

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce

Kwartalnik podejmuje istotne zagadnienia dotyczące procesu edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych także w zakresie pedeutologii, historii wychowania dziecka, dydaktyki, literatury.

Multidisciplinary Journal of School Education

Multidisciplinary Journal of School Education is a biannual scholarly journal co-edited by the Jesuit University Ignatianum in Krakow and the Abat Oliba CEU University in Barcelona. 

Nauczyciel i Szkoła

Problematyka czasopisma oscyluje wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym procesem nauczania i uczenia się w odniesieniu do różnorodnych aspektów życia nauczyciela i ucznia.

Perspektywy Kultury

Czasopismo naukowe Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie.
Kwartalnik poświęcony problemom badawczym, metodologicznym i dydaktycznym kulturoznawstwa, pismo recenzowane.

Rocznik Filozoficzny Ignatianum

W Roczniku są publikowane prace filozoficzne obejmujące zagadnienia z pogranicza filozofii i innych nauk, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.