„Przywrócić dziewczęta sobie i społeczeństwu”. Historia pewnej instytucji i ludzi z nią związanych, zapisana w pamięci Kazimierza Ptaka, dyrektora ZPiSdN w Zawierciu

Elżbieta Górnikowska-Zwolak

Abstrakt


Tekst jest zapisem rozmowy, jaką autorka przeprowadziła z byłym dyrektorem
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu — mgr. inż. Kazimierzem Ptakiem. Odwołanie się do pamięci osoby, która przez ponad pół wieku związana była z instytucjami resocjalizacyjnymi, pozwoliło odtworzyć zdarzenia i przypomnieć ludzi uczestniczących w budowaniu systemu resocjalizacji w Polsce. Kazimierz Ptak, wychowawca, który pracę z niedostosowanymi dziewczętami uczynił swoją misją, przypomina okres Polski Ludowej i trudności organizacyjne tamtej doby, jak też przełom lat 80. i 90. oraz pierwsze lata transformacji społeczno-ustrojowej. Ukazuje, jak zmieniały się warunki pobytu w zakładzie i sposób podejścia do wychowanek, jakie nowatorskie metody wychowawcze wprowadzano. Czytelnik otrzymuje historię resocjalizacji instytucjonalnej w pigułce.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.