Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

dr hab. prof. AIK Witold Chmielewski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

dr Piotr Kowolik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

SEKRETARZ

mgr Weronika Pudełko, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

CZŁONEK ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

ks. dr Wacław Królikowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

dr Gabriela Paprotna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Joanna Trzaskalik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

dr Aneta Wilemska Rudnik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach, Polska