Kontakt

Filia Akademii Ignatianum w Krakowie
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice

Główna osoba do kontaktu

mgr Weronika Pudełko
Akademii Ignatianum w Krakowie

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak