Podwyższony poziom niepokoju u dzieci z dyslalią – analiza zagadnienia w świetle metody Rysunku Projekcyjnego

  • Weronika Pudełko Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

We współczesnym świecie problemy z emocjami u dzieci są powszechnie
występującym zjawiskiem, które ma wiele przyczyn. Rozwój emocjonalny
dzieci z dyslalią może przebiegać w sposób zakłócony, gdyż wady
wymowy utrudniają funkcjonowanie dziecka na wielu płaszczyznach
jego życia. Zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka mogą dotyczyć
przede wszystkim środowiska rodzinnego i szkolnego. Na podstawie
prowadzonych badań dostrzega się zależność między zaburzeniami
emocjonalnymi a zaburzeniami mowy. Wykorzystując metodę analizy
rysunku dziecięcego, w swoich badaniach przedstawiam, jakie problemy
emocjonalne mogą mieć dzieci z dyslalią. W poniższym artykule
zaprezentowany został fragment badań, ogniskujący się wokół problemu
emocjonalnego, jakim jest podwyższony poziom niepokoju u dzieci
z dyslalią.

Bibliografia

Badura-Madej W., B. Józefik, B. Popielarska, A. Popielarska, B. Woynarowska, Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, [w:] Psychiatria wieku rozwojowego, red. B. Popielarska, A Popielarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Bakiera L., Ż. Stelter, Leksykon Psychologii Rozwoju Człowieka, Tom I, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

Bartkowska T., Źródła zaburzeń mowy uczniów klasy pierwszej, „Psychologia wychowawcza” 1966, nr 5.

Beihman J. H., R. Nair, M. Clegg, B. Ferguson, P.G. Patel, Prevalence of Psychiatric Disorders in Children with Speech and Language Disorders, „Journal of the American Academy of Child Psychiatry”, Volume 25, Issue 4, July 1986, s. 528-535.

Braun-Gałkowska M., Rysunek projekcyjny, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Braun-Gałkowska M., Wpływ gier na psychikę dzieci, [w:] A. Gała, I. Uflik-Jaworska, Oddziaływanie „agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci, Wydawnictwo Michalineum, Marki 2004.

Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.

Demel M., Kilka liczb i uwag dotyczących mowy i głosu dzieci szkolnych, „Życie szkoły” 1959, nr 2.

Górecka-Mostowicz B., Co dzieci wiedzą o emocjach, Kraków 2005.

Gasiul H., Znaczenie emocji w rozwoju osobowości – perspektywa personalistyczna, [w:] Blizej emocji II, red. A. Błachnio, A. Przepiórka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Kalbarczyk A., Najważniejsze lata czyli jak rozumieć rysunki małych dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Hamerlicka-Latecka A., Dyslalia Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Hurme H., Rozwój emocjonalny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Jastrzębowska G., Podstawy Teorii i Diagnozy Logopedycznej, Uniwersytet Opolski Studiai Monografie, nr 263, Opole 1998.

Jastrzębowska G., Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.

Kania J. T., Szkice logopedyczne, wyd. I, WSiP, Warszawa 1982, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Logopedyczne, Zarząd Główny, Lublin 2001.

Kemper T., Modele społeczne w wyjaśnieniu emocji, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J. Hawiland-Jones, przeł. M. Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Kędziora S., Psychologiczne aspekty wczesnej diagnozy zaburzeń mowy u dzieci, [w:] Interdyscyplinarne aspekty wczesnej diagnozy logopedycznej, red. J. Trzaskalik, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. A. Hlonda, Akademia Ignatianum, Kraków 2015.

Kępiński A., Autoportret człowieka. Myśli i aforyzmy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Mazur A., Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej, „Nauczanie początkowe” 2006, R.XXX (LII) nr 1.

Nitendel-Bujakowa E., Logopedyczne aspekty dojrzałości szkolnej, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1975, nr 4.

Obłuchowska I., Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] Psychologia kliniczna, red. H. Sęk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Parkinson B., Emocje i motywacje, przeł. I. Sowa, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Pawłowska R., Wpływ konfliktów między rodzicami na sytuację dziecka w młodszym wieku szkolnym, „Problemy Rodziny” 1990, nr 5.

Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1981.

Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wydawnictwo Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Warszawa 1992.

Saarni C., Emotional Development In Childhood, [w:] Encyclopedia on Early Childhood Development, Sonoma State University, USA, 2011.

Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji teoria i praktyka, Impuls, Kraków 2008.

Skorek E. M., Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s. 9-10.

Straś-Romanowska M., Status metody projekcyjnej jako metody jakościowej, w: Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych, red. M. Łaguna, B. Lachowska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.

Troszczyńska-Nakonieczna W., Zaburzenia mowy w wieku przedszkolnym w świetle badań, w: Wybrane zagadnienia w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w teorii i praktyce, red. J. Adamkiewicz, Seria wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, Legnica 2011.

Opublikowane
2019-04-12
Jak cytować
Pudełko, W. (2019). Podwyższony poziom niepokoju u dzieci z dyslalią – analiza zagadnienia w świetle metody Rysunku Projekcyjnego. Nauczyciel i Szkoła, 3(67). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.67.59
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ