Recenzja książki - Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedeutologia. Konteksty – Dylematy – Implikacje, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 177

  • Piotr Kowolik Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach, Akademia Ignatianum w Krakowie

Abstrakt

Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedeutologia.
Konteksty – Dylematy – Implikacje,
Akademia Ignatianum w Krakowie,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 177

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Kowolik, P. (2018). Recenzja książki - Krystyna Duraj-Nowakowa, Pedeutologia. Konteksty – Dylematy – Implikacje, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 177. Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1001
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA