Jak doskonalić szkolne projekty edukacyjne – od empirii do praktyki

  • Marzanna Pogorzelska Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja badań własnych dotyczących wybranych aspektów realizacji projektów. Autorka, odwołując się do historycznych korzeni metody projektów, przedstawia jej główne cechy, następnie wyniki badań przeprowadzonych na grupie uczniów szkoły średniej. Przedstawiona w tekście analiza odnosi się do takich cech metody projektów, jak interdyscyplinarność, autonomia uczniów oraz procesowość pracy projektowej. Autorka zwraca uwagę zarówno na symptomy negatywne związane z doświadczeniami młodzieży i realizowanymi projektami (np. ograniczony wymiar interdyscyplinarnego podejścia czy procesowości pracy projektowej), jak i pozytywne, odnoszące się do roli nauczycieli jako osób pomocnych i wspierających uczniowskie przedsięwzięcia. Autorka podkreśla znaczenie metody projektów jako jedno z unikalnych szkolnych doświadczeń łączących edukację obywatelską z rozwojem osobistym, współpracę z samodzielnością, teorię z praktyką, mając nadzieję, że tekst przyczyni się do doskonalenia tej cennej metody edukacyjnej.

Bibliografia

Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Nowa Era, Warszawa 2000.

Gołębniak B., Uczenie metodą projektów, WSiP, Warszawa 2002.

Gutek L.G., Filozofia dla pedagogów, GWP, Gdańsk 2007.

Helm J.H., Katz L.G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, tłum. E. Pulkowska, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003.

Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2001.

Margendoler J.R., Markham T., Ravitz J., Larmer J., Pervasive management of project based learning: teachers as guides and facilitators, w: Handbook of classroom management, red. C.M. Evertson, C.S. Weinstein, Taylor and Francis Group, New York 2006.

Mikina A., Zając B., Metoda projektów: poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010.

Spring J., American education. An introduction to Social and Political Aspects, 4th edition, New York–London 1989.

Sztobryn S., Pedagogika nowego wychowania, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwiecinski, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Szymański M., O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000.

Thomas J.W., A review of research on project-based learning, March, 2000, http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Pogorzelska, M. (2019). Jak doskonalić szkolne projekty edukacyjne – od empirii do praktyki. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.139
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE