Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium

  • Ilona Copik Uniwersytet Śląski

Abstrakt

Celem rozważań w artykule jest analiza narracji historycznych o Gliwicach ujętych w formę gatunkową komiksu oraz przemyślenie ich potencjału edukacyjnego w kontekście budowania antropologicznych więzi młodzieży z miejscem zamieszkania. Tłem refleksji jest rosnąca popularność komiksu historycznego, funkcjonującego współcześnie zarówno jako rodzaj sztuki, jak i narzędzie dydaktyczne. W tym drugim przypadku bywa on wykorzystywany w celu autopromocji lokalnych podmiotów, przykładowo przez samorządy i organizacje pożytku publicznego, usiłujące kreować określony wizerunek miejsca atrakcyjnego turystycznie czy ekonomicznie, ale też, jak postaram się wykazać, służyć może kształceniu głębszej świadomości historycznej, prowadzącej do ustanawiania bardziej złożonych relacji człowieka z miejscem. Celem zastosowania komiksów historycznych w procesie dydaktycznym jest nie tyle przekazywanie faktograficznej wiedzy, co budzenie zainteresowań młodzieży przeszłością miejsca (w tym przypadku miasta o skomplikowanej, wielokulturowej historii) i zachęcenie do poszerzania wiadomości o nim.

Bibliografia

Auge M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Bednarczyk R., Zostały portrety, kufle i meble, „Śląsk” nr 03/2011. http://www.alfa.com.pl/slask/201103/s65.htm (dostęp: 30.12.2016).

Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007.

Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

Głąb W., Huta w Gliwicach w latach 1796-1830, „Zeszyty Gliwickie” t. XVIII/XIX, 1988.

Janicki B., Lekcja z komiksem. Opowieść graficzna w szkolnej edukacji historycznej, „Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego” nr 1-2, (105-106)/2010.

Janicki B., Polski komiks historyczny (lata 1920-2010), SUI Dom Wydawnictw Naukowych, Opole 2010.

Kurc B., Komiks. Opowiadanie obrazem, Wydawnictwo „Piątek Trzynastego”, Łódź 2003.

Maurer F.S., Cmentarz dla zasłużonych hutników w Gliwicach. Pomniki Johna Baildona i Teodora Kalidy, „Zeszyty Gliwickie” t. XVIII/XIX, 1988.

Niczego sobie. Komiksy o mieście Gliwice, red. G. Krawczyk, M. Ratka, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2012.

Nietsche B., Historia miasta Gliwice, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2011.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków 2012.

Schmidt J., Huta w latach 1835-1945, „Zeszyty Gliwickie” t. XVIII/XIX, 1988.

Suchoński A., Komiksy, w: Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2004.

Szyłak J., Komiks, Znak, Kraków 2000.

Szyłak J., Komiks: świat przerysowany, Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2009.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Copik, I. (2019). Historia z komiksem! – o edukacyjnych walorach komiksu jako medium. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.65.151
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE