Recenzja książki:ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc, Wydawnictwo Natan, Lublin 2017, ss. 210.

  • Maria Loyola Opiela SBDNP Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Abstrakt

Recenzowana książka: Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autor, ks. mgr Andrzej Jasnos, posługując się metodą analizy dokumentów, projekcyjną i obserwacji, dokonał badania postrzegania przez siedmiolatków swojego miejsca w rodzinie. W badaniach wykorzystał gotowe dwuczęściowe narzędzie badawcze, jakie proponuje Anna Frydrychowicz w teście „Rysunek rodziny”. Pierwszą część stanowił rysunek wykonany przez dziecko i obserwacja zachowania dziecka podczas rysowania, zanotowana w „Arkuszu zapisu”, a drugą był wywiad z dzieckiem. Badaniami zostało objętych piętnaścioro dzieci siedmioletnich – 9 dziewczynek i 6 chłopców.

Autor przeprowadził interpretacje formy i treści rysunku rodziny oraz zachowania się badanych dzieci, wykorzystując swą wiedzę zdobytą na studiach z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii przez sztukę, a także własne zdolności i wykształcenie plastyczne. Biorąc pod uwagę fakt, że rysunek rodziny ma zarówno walory diagnostyczne, jak i terapeutyczne, należy wskazać na potrzebę jego wykorzystania w diagnozie pedagogicznej...

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Opiela SBDNP, M. L. (2019). Recenzja książki:ks. A. Jasnos, Jakie jest moje miejsce w rodzinie? Zrozumieć dziecko, aby mu pomóc, Wydawnictwo Natan, Lublin 2017, ss. 210. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1119
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA