Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce

  • Joanna Trzaskalik
  • Iwona Bijak

Abstrakt

W dniach 16 i 17 września 2017 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Logopedia w teorii i praktyce. Obiektem zainteresowań konferencji były zarówno zagadnienia związane z naukowymi podstawami diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych, jak i również kwestie dotyczące praktycznych metod i narzędzi diagnostycznych w logopedii. Przedmiot oglądu stanowiły także metody i techniki terapii logopedycznej oraz ich efektywność. Konferencja odbywała się w przestrzeniach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, które sprzyjały naukowym rozważaniom...

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Trzaskalik, J., & Bijak, I. (2019). Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Logopedia w teorii i praktyce. Nauczyciel i Szkoła, 1(65). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1121
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA