Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? (praca z uczniami zdolnymi)

  • Bogdan Urbanek Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Abstrakt

Naturalną cechą nauczyciela z wyobraźnią powinna być twórczość, kreatywność. Szkoła XXI wieku powinna stać otworem przed takimi pedagogami, bowiem tylko oni będą w stanie zaspokoić oczekiwania uczestników procesu kształcenia. Tylko tacy nauczyciele mogą dokonać zmian w polskiej edukacji, wprowadzając innowacyjne metody nauczania. Praca z uczniem zdolnym stawia przed takimi nauczycielami określone wymagania, przede wszystkim powinni umieć te zdolności rozpoznawać, właściwie je oceniać i propagować. Nauczyciele powinni traktować rodziców jako najbliższych im sojuszników. Muszą także być przygotowani na opinie własnego środowiska, nie zawsze przychylne szkolnym eksperymentom, których inicjatorami są twórczy nauczyciele.

Bibliografia

Adamczyk I., Bałachowicz J., Kompetencje kreatywnych nauczycieli wczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2013.

Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Denek K., Nauczyciel. Między ideałem a koniecznością, Wydawnictwo Naukowe WSPiA, Poznań 2012.

Denek K., Dekada twórczej nauczycielskiej ofensywy, [w:] Twórczość-Kreatywność-Nauczyciel, red. L. Pawelski, B. Urbanek, Wydawnictwo PSNT, Szczecinek 2014.

Janus-Sitarz A., W trosce o dobrą edukację, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2009.

Kopaczyńska I., Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Oficyna Wydawnicza Kraków 2004.

Palka S., Wiązanie orientacji poznawczych i metodologicznych w pedagogicznych badaniach edukacyjnych, [w:] Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Wydawnictwo Naukowe HUMANITAS, Sosnowiec 2013.

Pawelski L., Urbanek B., Szkoła w oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo PSNT, Szczecinek 2014.

Procesy komunikacyjne w szkole – wyznaczniki, tendencje, problemy, red. W. Kojs, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001.

Stróżyński K., Ocenianie szkolne dzisiaj – poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 2003.

Stróżyński K., Jakość pracy szkoły praktycznie, WSiP, Warszawa 2006.

Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2011.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Wydawnictwo Gdańskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Gdańsk 2012.

Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008.

Urbanek B., Metodyczne aspekty kształcenia, Wydawnictwo Naukowe SSW COLLEGIUM BALTICUM, Szczecin 2013.

Urbanek B., Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna, [w:] Wokół Małych Ojczyzn, red. K. Denek, L. Pawelski, B. Urbanek, A. Żukrowska, Wydawnictwo Naukowe SSW COLLEGIUM BALTICUM, Szczecin 2013.

Urbanek B., Sawiński J.P., Jak motywująco oceniać uczniów?, CEN, Koszalin 2004.

Żuchelkowska K., Gładyszewska M., Ocena opisowa w opinii rodziców uczniów klas młodszych, [w:] Ewaluacja i innowacje w edukacji. Samoocena i ocena w kształceniu i wychowaniu, red. J. Grzesiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Kalisz–Konin 2009.

Opublikowane
2019-01-16
Jak cytować
Urbanek, B. (2019). Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów? (praca z uczniami zdolnymi). Nauczyciel i Szkoła, 2(66). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.66.107
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE