Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w Chinach

  • Edward Wilczkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  • Władimir Pasicznik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Abstrakt

W artykule przedstawiono system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i średnich w Chinach. W państwie tym powstał narodowy system wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, uwzględniający (oprócz obowiązkowych zajęć we wszystkich typach szkół) zaangażowanie uczniów w kulturę fizyczną i sport w godzinach pozalekcyjnych. Przed systemem szkolnym postawiono zadanie aktywizacji w motywowaniu do systematycznej kultury fizycznej i rekreacji sportowej w czasie pozalekcyjnym już od wieku przedszkolnego. Ważną rolę w realizacji tego zadania pełni rodzina. W szkołach przed rozpoczęciem zajęć uczniowie uczestniczą w porannej gimnastyce.

W artykule zaprezentowano treść programów nauczania wychowania fizycznego w szkołach o różnych poziomach nauczania oraz specyfikę fizycznej rekreacji i sportu w czasie pozalekcyjnym. Poddano również analizie podstawowe przyczyny powodujące brak aktywności fizycznej wśród młodzieży ze szkół wyższych i uniwersyteckiej.

Bibliografia

Боровская Н.Е., Управление образованием в Китае, „Педагогика” 1991, № 9, c. 34–37.

Калашник Л.С., Педагогічні засади родинного виховання в китайській сім’ї: автореферат дис. канд. пед. наук: 13.00.01, ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харьків 2005.

Лабскир В.М., Физическая культура и спорт в цивилизациях и эпохах, В.М.Лабскир, А.И. Любиев, А.В. Юшко, Харьков 2005.

Лянжую Ч., Физическое воспитание в школах Китая на пороге ХХI века, „Физкультурное Oбразование Сибири” 1995, № 2.

Мань В.С., Особенности системы государственного управления физической культурой и спортом в КНР, „Слобожанський Hауково-Cпортивний Bісник” 2008, № 4, c. 217–221.

Нестеров А.А., Цели и содержание физического воспитания учащихся общеобразовательных школ Азии (Япония, Корея, Китай), „Физическая Kультура, Bоспитание, Oбразование, Tренировка” 2006, № 6.

План осуществления „Основных положений об общегосударственном спортивном плане (2006 – 2010 г.г.)”, Гос. Генеральное управление КНР по делам физкультуры и спорта, Пекин 2006.

Цзин Л., Аналитический обзор программных требований по физическому воспитанию в ВУЗах Китая и Украины, „Слобожанський Hауково-Cспортивний Bісник” 2006, № 9.

Opublikowane
2019-06-27
Jak cytować
Wilczkowski, E., & Pasicznik, W. (2019). Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w Chinach. Nauczyciel I Szkoła, 4(68). https://doi.org/10.14632/NiS.2018.68.65
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ