Edukacja włączająca w Europie – szansa czy utopia?

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości wdrożenia edukacji inkluzyjnej do szkół europejskich jako przyczynku do realizacji modelu społeczeństwa w pełni włączającego. Na przykładzie Francji, tegorocznego organizatora międzynarodowej konferencji poświęconej temu zagadnieniu, i Polski, która przeżywa regres w dążeniu do urzeczywistnienia owego priorytetu unijnego, podano największe wyzwania, przed którymi stanęły nie tylko wyżej wymienione państwa w jego wprowadzaniu na poziomie oświatowym. Jest także refleksją nad kondycją współczesnych społeczeństw i tak naprawdę ich wiarą w realizację fundamentalnych założeń Wspólnoty Europejskiej.

Bibliografia

Bogucka J., Edukacja włączająca jako wyzwanie i szansa dla szkół, [w:] Szkoła równych szans. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy, red. M. Gębicka-Zdanewicz, A. Grabowska, Wrocław 2010.

Bednarz E., Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością, „Studia z teorii wychowania” 2015, t. VI, nr 4 (13).

Bukłaha Z., Żeby szkoła nikogo nie wykluczała, „Gazeta Wyborcza”, 30 sierpnia 2018.

Fetzki T., Jubileusz dwóchsetlecia narodzin Edouarda Seguina – u źródeł pedagogiki specjalnej, „Szkoła Specjalna” 2012, nr 1.

Grabowski M., Inkluzja alternatywą? O edukacji włączającej słów kilka..., „Edukacja elementarna w teorii i praktyce” 2011, nr 4.

Marciniak-Paprocka K., Kształcenie osób niepełnosprawnych we Francji, „Student Niepełnosprawny” 2012, nr 12 (5).

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, MEN 2017.

Pukacz A., Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne?, „Nauczyciel i szkoła” 1 (55), 2014.

Sprawozdanie z konferencji Razem – międzynarodowe spojrzenie na edukację włączającą, Paryż 18–19 października 2018 (Compte-tenue de Paris conférence „Regard international sur l’éducation inclusive”, 18.-19. octobre ‚19).

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Wasiukiewicz-Rogulska, M. (2019). Edukacja włączająca w Europie – szansa czy utopia?. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.13
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE