Zabawa i taniec w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Tuputan”

Abstrakt

Zabawa, taniec i ruch są nieodłącznym elementem życia każdego dziecka. Wielość różnorodnych form aktywności korzystnie wpływa na jego rozwój umiejętności intelektualnych i społecznych. Współcześnie nauczyciel poszukuje takich metod nauczania, które będą dla dzieci/uczniów atrakcyjne i jednocześnie efektywne w przyswajaniu przez nich wiedzy. W niniejszym artykule przedstawiono opis badań ukazujących opinie nauczycieli i uczniów w zakresie wykorzystania innowacyjnego środka dydaktycznego, jakim jest mata dywanowa „Tuputan”. Zaprezentowano przykłady aktywności uczniów w procesie nauczania/ uczenia się podczas zajęć zintegrowanych i muzycznych.

Bibliografia

Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, Wyd. UŚ, Katowice 2005.

Kisiel M., red., Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, Wyd. WSB, Dąbrowa Górnicza 2008.

Ławrowska R., Muzyka i ruch, WSiP, Warszawa 1988.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wyd. „Impuls”, Kraków 2011.

Pietrucha I., Zabawy z Tuputanem, „Przedszkolne ABC” 2015, nr 5.

Przychodzińska M., Wychowanie Muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju. WSiP, Warszawa 1989.

Stryja M., Tuputan-dywan edukacyjny: zestaw płyt CD i DVD, przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć, Książeczka – Niezbędnik Nauczyciela w wersji angielskiej.

Szałek A., Koncepcja Carla Orffa w kreatywnych działaniach muzycznych ucznia, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2008, nr 3.

Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wyd. „Sport i Turystyka”, Warszawa 1989.

http://tuputan.pl/oferta/209-2/, [dostęp: 13.01.2019].

http://www.pr9.pl/news,pl,309.html [dostęp: 27.01.2019].

http://www.grupasokrates.pl/tuputan/ [dostęp: 18.08.2015].

https://dziendobry.tvn.pl/a/tuputan--dywan-ktory-uczy-dzieci-tanczyc- [dostęp: 10.01.2019].

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Słyk, U. (2019). Zabawa i taniec w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Tuputan”. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.63
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE