Jan Stanisław Dorman – twórca, pedagog, reżyser, dyrektor teatru

Abstrakt

Jan Stanisław Dorman (1912–1986) – pedagog, twórca, aktor, reżyser, dyrektor teatru, plastyk. Jan Dorman jednocześnie zachwycony dziecięcą zabawą oraz twórczością teatralną, zaczął stwarzać miejsca, gdzie dzieci mogły poprzez własną aktywność artystyczną wyrażać siebie. Był twórcą i dyrektorem Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, który do dzisiaj nosi jego imię. Jan Stanisław Dorman w swojej aktywności teatralnej zawierał działania terapeutyczne, które miały przywrócić dzieciom radość, utraconą podczas II wojny światowej.

Bibliografia

Tomaszewska E., Jan Dorman – wychowawca, inspirator, animator, [w:] Jan Dorman i jego teatr/Jan Dorman and His Theather, red. M. Odziomek, Wyd. Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie, Będzin 2013.

Wiśniewska M., Zatrudnić widza. Twórczość Jana Dormana w świetle zwrotu performatywnego w sztuce, [w:] Dziedzictwo Awangardy a Edukacja Artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, red. M. Moszkowicz, B. Stano, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

Encyklopedia Teatru Polskiego – Jan Dorman, http://encyklopediateatru.pl/autorzy/4567/jan-dorman [dostęp: 25.04.2019].

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Jan Dorman, http://www.dorman.e-teatr.pl/jan_dorman.html [dostęp: 22.04.2019].

Rubczak A., Jan Dorman, https://culture.pl/pl/tworca/jan-dorman [dostęp: 29.04.2019].

Tomaszewska E., Jan Dorman, http://encyklopediateatru.pl/autorzy/4567/jan-dorman [dostęp: 22.04.2019].

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Pluta, M. (2019). Jan Stanisław Dorman – twórca, pedagog, reżyser, dyrektor teatru. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.119
Dział
SYLWETKI PEDAGOGÓW