Jerzy Kubisz – pedagog i działacz społeczny

Abstrakt

Jerzy Kubisz (1862–1939) znany i ceniony pedagog oraz działacz społeczny na Śląsku Cieszyńskim. Jako jeden z pierwszych przeciwstawił się zgermanizowaniu szkół poprzez wystąpienie z referatem polskim na konferencji nauczycieli, zwołanej przez cieszyński Landlehrerverein. Jerzy Kubisz stworzył oraz rozpoczął wydawanie „Miesięcznika Pedagogicznego”,który był chlubą Śląska Cieszyńskiego. W drugiej połowie XIX wieku wraz z Atanazym Pacułą i Wiktorem Terlidą opracowali Elementarz dla szkół ludowych, który posłużył wielu pokoleniom cieszyniaków.

Bibliografia

Fazan M., F. Serafin, Śląski słownik biograficzny, Tom II, Wydawnictwo Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1977.

Brożek L., Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jerzy-kubisz [dostęp: 25.04.2019].

Opublikowane
2019-12-07
Jak cytować
Snarska, M. (2019). Jerzy Kubisz – pedagog i działacz społeczny. Nauczyciel i Szkoła, 1(69). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.69.125
Dział
SYLWETKI PEDAGOGÓW