Miejski szlak kardynała Augusta Hlonda

  • Adam Plackowski Muzeum Miasta Mysłowice

Abstrakt

W artykule przedstawiono ideę stworzenia miejskiego szlaku kardynała Augusta Hlonda. Mógłby on być elementem rewitalizacji Mysłowic, a jednocześnie nosić cechy ścieżki edukacyjnej, historycznej i ekologicznej.

Bibliografia

Bakalarz J., Kardynał August Hlond, prekursor nowoczesnego apostolatu emigracyjnego, Poznań 1989.

Hlond A., W służbie Boga i Ojczyzny: wybór pism i przemówień (1922–1948), opr. s. Kosiński, Warszawa 1988.

Homa K., Nowa filozofia dla Śląska, „Synthesis” 3 (2016).

Rotkegel L., August Hlond – prymas z Mysłowic (1881–1948), Muzeum Miasta Mysłowice, Mysłowice 2013.

Ryszka Cz., Prymas ze Śląska: Sługa Boży August Hlond (1881–1948), Katowice 2013.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Plackowski, A. (2019). Miejski szlak kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.31
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE