Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda

  • Krzysztof Butowski SDB WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

Abstrakt

Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Hlonda wyraża się w jego obronie transcendentnego wymiaru człowieka jako istoty nieredukowalnej do jej wymiaru biologicznego czy materialnego. Gdyby kardynał Hlond żył dzisiaj, z pewnością nie pozostałby obojętny na tę współczesną tendencję. Mając świadomość, jakie niebezpieczeństwa mogą się wyłonić z ateistyczno-materialistycznego redukcjonizmu antropologicznego, w liście pasterskim O katolickie zasady moralne postawił pytanie, które zdumiewa swą aktualnością: „Czyż człowiek nie po to ma od Stwórcy rozum, by rozeznawał, co w jego instynktach i ich zaspokajaniu jest dobre, a co zdrożne? Czyż nie po to ma wolną wolę, by nią to opanował, co brutalne i zwierzęce?”.

Bibliografia

Bocheński J.M., Lewica – religia – sowietologia, oprac. J. Parys, Warszawa 1996.

Buchanan P.J., Śmierć Zachodu. Jak wymierające populacje i inwazje imigrantów zagrażają naszemu krajowi i naszej cywilizacji, tłum. D. Konik, J. Morka, J. Przybył, Wrocław 2006.

Butowski K., Rewolucja genderowa jako neomarksizm, „Roczniki Teologii Moralnej” 2013, t. 5(60).

Dawkins R., Bóg urojony, tłum. P.J. Szwajcer, Starsze Groszki 2013.

Hlond A. kard., Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień chwili. Przemówienie na akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu. Poznań, 28 X 1945, [w:] tenże, Dzieła, t. 1: Nauczanie 1897–1948, red. J. Konieczny, Toruń 2003 (dalej: AKHD1).

Hlond A. kard., List pasterski O chrześcijańskie zasady życia państwowego, Gniezno, 23 IV 1932, [w:] AKHD1.

Hlond A. kard., List pasterski O katolickie zasady moralne, Poznań 29 II 1936, [w:] AKHD1.

Hlond A. kard., List pasterski O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem, Poznań, Środa Popielcowa 1932, [w:] AKHD1.

Hlond A. kard., Odezwa w sprawie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu, Rzym, 14 V 1937, [w:] AKHD1.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, Watykan 1991.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Watykan 1998.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.

Kant I., Was ist Aufklrärung?, „Utopie kreativ. Diskussion sozialistischer Alternativen” 2004, z. 159.

Lenin W.I., Dzieła, t. 14: Materializm i empiriokrytycyzm. Krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii, tłum. zbiorowe, Warszawa 1949.

Malec G., Teologiczne dylematy Karola Darwina, „Roczniki Filozoficzne” 60(2012), nr 1.

Neusch M., U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga, tłum. A. Turowiczowa, Paris 1980.

Paprocki H., Nienawiść urojona (recenzja), „Elpis” 9(2007), z. 15–16.

Pera M., Wprowadzenie-propozycja, [w:] J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzierża, Częstochowa 2005.

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. W. Dzieża, Częstochowa 2005.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2018.

Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.

Styczeń T., Szostek A., Liberalizm po marksistowsku.

Antropologiczne implikacje marksistowskiej soteriologii, [w:] Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A.B. Stępień, Rzym 1987.

Szostek A., Prawo naturalne jako podstawa działania człowieka (normatywność natury ludzkiej), [w:] Zadania współczesnej metafizyki, t. 8: Substancja – natura – prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006.

Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, tłum. A. Walicki, Warszawa 1996.

Wierzbicki A.M., Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny, Lublin 2005.

Wojciechowski T., Teoria ewolucji i wiara, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1979, t. 12.

Wyszyński S. kard., Zapiski więzienne, Paris 1982.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Butowski SDB, K. (2019). Aktualność krytyki idei marksistowskiej w nauczaniu kardynała Augusta Hlonda. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.157
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE