Indeks artykułów zamieszczonych w czasopiśmie „Nauczyciel i Szkoła” w latach 1996–2019 ISSN 1426–9899 e-ISSN 2544–6223

  • Krzysztof Homa Akademia Ignatianum w Krakowie,

Abstrakt

Artykuł dzieli się na dwie części. Krótkie wprowadzenie ukazuje historię
czasopisma NiS, podając informacje o radach redaktorskich, wylicza najbardziej twórczych autorów. Druga część to alfabetyczna lista autorów
z podaniem tytułów opublikowanych przez nich w NiS artykułów.

Bibliografia

„Nauczyciel i Szkoła” (NiS) funkcjonowało na polskim rynku czasopism edukacyjnych przez ponad 20 lat. Był to czas przemian w szkolnictwie, edukacji, społeczeństwie, w rodzinach. Zmienia się szkoła, zmieniają się nauczyciele, dzieci i młodzież. Być może w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla nowych wyzwań będą przydatne studia i rozważania zawarte w artykułach publikowanych przez GWSP i Ignatianum. Zachęcam do sięgania po NiS, gdyż wiele refleksji zawartych w 70 numerach tego pisma jest wciąż aktualnych.

Opublikowane
2019-12-08
Jak cytować
Homa, K. (2019). Indeks artykułów zamieszczonych w czasopiśmie „Nauczyciel i Szkoła” w latach 1996–2019 ISSN 1426–9899 e-ISSN 2544–6223. Nauczyciel i Szkoła, 2(70). https://doi.org/10.14632/NiS.2019.70.239
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA