Zagrożenia medialne i telewizja w gronie dzieci i młodzieży

Joanna Kata

Abstrakt


Korzystanie z telewizji przez wiele godzin ma negatywne konsekwencje.
Oprócz wpływu na zdrowie fizyczne, potrafi powodować stopniową utratę
kontaktów rodzinnych oraz zaburzyć wpływ wychowawczy rodziców na
dzieci. Młodzi ludzie, którzy korzystają z telewizji bez kontroli rodziców, są
narażeni na szkodliwe czynniki psychiczne. W części empirycznej zostały
zaprezentowane badania przeprowadzone w czerwcu 2016 roku w gronie
200 gimnazjalistów uczących się w wiosce Iwkowa i mieście Przemyśl.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu. Zagrożenia płynące z telewizji, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

Baum A., Łukasiewicz-Wieleba J., Potencjał dzieci w kontekście odpowiedzialności rodziców, w: Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci?, red. A. Jegier, Difin, Warszawa 2013.

Chodaczek-Wawrzak M., Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

Czerwiec M., Media a wychowanie – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2010.

Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Izdebska J., Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku – przejawy, przyczyny, wyzwania edukacyjne, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata,red. S. Guz, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2008.

Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia, Trans Humana, Białystok 1995.

Koblewska J., Szkoła i środki masowego oddziaływania, PZWS, Warszawa 1987.

Komorowska J., Telewizja i wychowanie, PWN, Warszawa 1991.

Lemish D., Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Wydawnictwo Uniwerytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Łobacz M., Telewizja szanse i zagrożenia wychowawcze, Maternus Media, Tychy 2007.

Łuszczek K., Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową, Maternus Media, Tychy 2004.

Przybył M., Mass media, w: Społeczne konteksty edukacji medialnej, red. G. Penkowska, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2013.

Sitarczyk M., Dzieciństwo przed telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli, w: Rodzina w mediach. Media w rodzinie, red.M. Sitarczyk, Difin, Warszawa 2013.

Sosnowski T., Edukacja medialna dziecka wobec zagrożeń multimediów, w: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata, red. S. Guz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2008.

Tuszyńska-Bogucka W., Dziecko w świecie telewizji, w: Media – przyjaciel czywróg dziecka?, red. W. Tuszyńska-Bogucka, eMPi2, Poznań 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.