Terapia przez sztukę w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie. Przykład Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach

Grzegorz Odoj, Daniela Odoj

Abstrakt


Przedmiotem niniejszego opracowania jest wieloletnia działalność Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek” w Mysłowicach, która jak
dotąd nie doczekała się całościowego opisu. Stosunkowo nieliczne publikacje
na ten temat są rozproszone i mają raczej charakter przyczynkarski. Artykuł stanowi wstępną próbę zebrania i usystematyzowania wiedzy o działalności tej organizacji w zakresie wykorzystania sztuki w terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przede wszystkim chodzi tu o zaprezentowanie wypracowanych form i metod terapeutycznych oraz wskazanie
na konkretne efekty podejmowanych działań.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borecka I, Biblioterapia a inne rodzaje terapii, „Biblioterapeuta” 1998, nr 3.

Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.

Kopczyńska-Jaworska B., Metodyka etnograficznych badań terenowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Kulczycki M., Arteterapia i psychologia kliniczna, „Arteterapia. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu” 1990, nr 57.

Longman Dictionary of Contemporary English, PWN, Warszawa 1989.

Masgutowa S., Psychoterapia przez sztukę, „Forum Psychologiczne”1997, nr 1, t. II.

Statut Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”. Załącznik do Uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 12.07.2005.

Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Wydawnictwo Uczelniane AM, Poznań 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.