Pisarstwo Imre Kertésza jako sposób ocalenia racji życia po Zagładzie

Małgorzata Golik

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest pisarstwu Imre Kertésza (1929-2016), węgierskiego
noblisty ocalonego z Holocaustu, któremu własna twórczość literacka
pozwalała uporać się z przeżyciami z przeszłości, a zarazem umożliwiała
funkcjonowanie w powojennym świecie. Dzięki pisarstwu oswoił on traumę
pobytu w obozach koncentracyjnych, przezwyciężał też towarzyszące
mu przez całe życie pragnienie popełnienia samobójstwa. W takim właśnie
autobiograficznym kontekście odwoływał się w swoich rozważaniach do zakorzenionego w kulturze europejskiej pojęcia katharsis oraz do mitu Syzyfa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Améry J., Poza winą i karą, tłum. R. Turczyn, Homini, Kraków 2007.

Bachmann M., Life, Writing, and Problems of Genre in Elie Wiesel and Imre

Kertész, „Rocky Mountain Review” 2009, nr 1, s. 87 (http://www.jstor.org/

stable/27670842, dostęp: 8.11.2012).

Bathrick D., Rescreening „The Holocaust”: The Children’s Stories, „New German Critique” 2000 (Special Issue on the Holocaust), nr 80, s. 48-49 (http:// www.jstor.org/stable/488632, dostęp: 22.03.2012).

Braun R., The Holocaust and Problems of Historical Representation, „History and Theory” 1994, nr 2 (http://www.jstor.org/stable/2505383, dostęp: 22.03.2012).

Foley B., Fact, Fiction, Fascism: Testimony and Mimesis in Holocaust Narratives, „Comparative Literature” 1982, nr 4.

Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, tłum. A. Wolnicka, Wydawnictwo

Czarna Owca, Warszawa 2009.

Heller Á., Holocaust jako kultura. Wykład Imre Kertésza, „Pamiętniki Literackie” 2010, nr 4.

Heller Á., Los odzyskany, „Gazeta Wyborcza”, 29-30 V 2004.

Jelinek E., Moja sztuka protestu, tłum. K. Bikont (et. al.), Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.

Kertész I., Angielska flaga, tłum. E. Sobolewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2004.

Kertész I., Dossier K., tłum. E. Sobolewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008.

Kertész I., Dziennik galernika, tłum. E. Cygielska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2006.

Kertész I., Fiasko, tłum. E. Cygielska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003.

Kertész I., Ja, inny. Kronika przemiany, tłum. A. Górecka, Wydawnictwo

W.A.B., Warszawa 2004.

Kertész I., Język na wygnaniu, tłum. E. Sobolewska, Wydawnictwo W.A.B.,

Warszawa 2004.

Kertész I., Kadysz za nienarodzone dziecko, tłum. E. Sobolewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003.

Kertész I., Likwidacja, tłum. E. Sobolewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2003.

Kertész I., Los utracony, tłum. K. Pisarska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002.

Kępiński A., Refleksje oświęcimskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1991.

Levi P., Pogrążeni i ocaleni, tłum. S. Kasprzysiak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Piotrowiak-Junkiert K., Świadomość zwrócona przeciwko sobie samej. Imre Kertész wobec Zagłady, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014.

Ringel E., Nerwica a samozniszczenie, tłum. S. Lachowski, PWN, Warszawa

Myers D.G., Responsible for Every Single Pain: Holocaust Literature and the Ethics of Interpretation, „Comparative Literature” 1999, nr 4 (http://www.jstor.org/stable/1771263, dostęp: 22.03.2012).

Nałkowska Z., Medaliony, PIW, Warszawa 1995.

Parandowski J., Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian, Puls, Londyn 1992.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław 2002.

Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.