Prawo dziecka do szacunku

  • Gabriela Paprotna Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach

Abstrakt

Dziecko jako człowiek, jako osoba ludzka, zasługuje na szacunek. Jako istota w trakcie rozwoju wymaga szczególnej opieki i pomocy ze strony rodziców, nauczycieli i całego społeczeństwa. Szacunek dla dziecka oznacza poszanowanie dla jego życia, a także dla jego przeżyć, przekonań i problemów. Szanować dziecko to dbać o jego podmiotowe traktowanie, o dobre porozumiewanie się, to ofiarować mu czas, uwagę, życzliwość i wyrozumiałość.Szanować dziecko oznacza też pozwolić mu rozwijać się według własnego, autonomicznego programu, który jest zapisem Bożego planu wobec każdego człowieka. Brak szacunku wobec dziecka prowadzi do uprzedmiotowienia go, dostarcza niewłaściwych wzorów wychowawczych, prowadzi do nieprawidłowości, a nawet zaburzeń rozwojowych.


Problematyka szacunku dla najmłodszych jest ważna i aktualna choćby
z tego względu, że świadomość godności dziecka jako osoby ludzkiej nie
jest, niestety, powszechna we współczesnym świecie, mimo postępu myśli
humanistycznej.

Bibliografia

Brągiel J., Pedagogiczne credo Janusza Korczaka – prawo dziecka do szacunku (geneza, istota i realizacja we współczesnej szkole, w: Korczakowskie dialogi, J. Bińczycka, (red.), Warszawa 1999.

Duraj-Nowakowa K., Wychowawca i opiekun rozumny, „Nauczyciel i Szkoła” 2009, (nr 3-4).

Elementarz JANA PAWŁA II dla wierzącego, wątpiącego i szukającego, wybór tekstów K. Dybciak, Kraków 2001.

ks. Jasionek S., Prawa człowieka, Kraków 2005.

Koć-Seniuch G., „Na dialogu zawsze wszystko się opiera…”, w: Korczakowskie dialogi, J. Bińczycka (red.), Warszawa 1999.

Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012.

Madej-Babula M., Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Kraków 2006.

Michalak M., Słowo wstępne, w: J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Warszawa 2012.

Michałowski S.C., Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, w: Dziecko w świecie wartości, część I, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, K. Denek, U. Morszczyńska, W. Morszczyński, S.C. Michałowski, Kraków 2003.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001,Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Pedagogika. Leksykon, B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2000.

Pismo Święte Starego i Nowego testamentu, Poznań–Warszawa 1971.

Podstawy edukacji ignacjańskiej, J. Kołacz SJ (red.), Kraków 2006.

Pomykało W., Dziecko, w: Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1997.

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą, M. Łobocki (red.), Lublin 1998.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna, metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków 2006.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Paprotna, G. (2017). Prawo dziecka do szacunku. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/933
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE