Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym

  • Justyna Modrzejewska Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Zofia Malec Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Mediów

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę związaną z pojawiającymi się zagrożeniamizdrowotnymi dzieci w młodszym wieku szkolnym – wadami postawy.W pierwszym fragmencie dokonano charakterystyki profilaktyki zdrowotnej.W dalszej kolejności zawarto krótki opis wieku rozwojowego dziecka w ontogenezie oraz pojawiające się w tym okresie wady i ich przyczyny.W zakończeniu przedstawiono wyniki badań własnych (sondażowych)
przeprowadzonych w jednej ze szkół podstawowych.

Bibliografia

Bulska J., Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie, w: Psychospołeczne konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej, E. Syrek (red.), „Chowanna” 2009, T. 2(31).

Doleżych B., Rozwój somatyczny i motoryczny daje się mierzyć i rejestrować [w:] Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik akademicki dla studentów kierunków pedagogicznych i psychologii, red. B. Doleżych i P. Łaszczyca, Toruń 2005.

Forster D., Promocja zdrowia: modele i podejścia, w: Promocja zdrowia dla wszystkich, S. Pike, D. Forster (red.), Lublin 1998.

Gromadzka-Ostrowska J., Zagadnienia zdrowia publicznego i ochrony środowiska, w: Edukacja prozdrowotna, J. Gromadzka-Ostrowska i in. (red.), Warszawa 2003.

Górecki A. i in., Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania – rekomendacje ekspertów, „Polski Rocznik Medyczny” 2009, 16(1).

Janiszewska R. i in., Nieprawidłowości postawy ciała u dzieci 6-12 letnich – uczniów szkół podstawowych z Radomia – badania pilotażowe, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, 90(3).

Jopkiewicz A., E. Suliga, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Radom–Kielce 2005.

Kasperczyk T., Wady postawy ciała diagnostyka i leczenie, Kraków 2004.

Kasperek E., Promocja zdrowia i człowiek współczesny: nadzieje, problemy, kontrowersje, w: Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe, M.D. Głowacka (red.), Poznań 2000.

Kłosowski S., Odpowiedź na interpelację w sprawie problematyki wad postawy ciała oraz gimnastyki korekcyjnej [w:] Interpelacja nr 7585 do Ministra Edukacji Narodowej posła H. Siedlaczek, www.gover.pl [dostęp: 09.11.2010].

Kołodziej J., K. Kołodziej, I. Momola, Postawa ciała, jej wady i korekcja, Rzeszów 2004.

Kowalski I.M., L. Hurło, Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym, Olsztyn 2003.

Kulik T. B., Edukacja zdrowotna w rodzinie i w szkole, Stalowa Wola 1997.

Kutzner-Kozińska M., E. Olszewska, M. Popiel, D. Trzcińska, Proces korygowania wad postawy, Warszawa 2004.

Miller M., M.J. Wysocki, D. Cianciara, Promocja zdrowia wobec reform systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2003, 57.

Mrozkowiak M., Zróżnicowanie występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży w wieku 4–19 lat w wybranych regionach Polski. Raport z badań, s. 2, www.zdroweplecy.org.pl [dostęp: 27.12.2010].

Świderska M., I. Budzyńska-Jewtuch, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Ogólne zagadnienia rozwoju biologicznego, Łódź 2008.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007.

Woynarowska B., Opieka zdrowotna nad uczniami z chorobami przewlekłymi w szkole, w: Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację, B. Woynarowska (red.), Warszawa 2010.

www.Zdrowie 21.edu.pl [dostęp: 06.03.2011].

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Modrzejewska, J., & Malec, Z. (2017). Wady postawy ciała uczniów w młodszym wieku szkolnym. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/937
Dział
KOMUNIKATY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ