Drama jako remedium na problemy wychowawcze

  • Eugeniusz Szymik Uniwersytet Śląski, Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

Abstrakt

Artykuł ma na celu ukazanie metody dramy w przezwyciężaniu problemów
wychowawczych nastolatków. Część teoretyczna zawiera ogólne uwagi
na temat dramy jako metody pedagogicznej, jej przydatności w pracy
nauczyciela na lekcjach wychowawczych; prezentuje autorski scenariusz
lekcji/zajęć wychowawczych, przeprowadzonych za pomocą dramy. Część
praktyczna dostarcza przykładów różnych ćwiczeń dramowych (np. etiud
pantomimicznych, scenek improwizowanych, budowania pomnika, gry dramowej) w kształtowaniu umiejętności bycia otwartym czy w zwiększeniu
samoakceptacji.

Bibliografia

Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży, Warszawa 1988.

Dziedzic A., J. Pichalska, E. Świderska, Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1992.

Kratochvil S., Psychoterapia, Warszawa 1984.

Machulska H., Środki teatralne w procesie nauczania i wychowania, „Drama” 1992, z. 4.

Machulska H., A. Pruszkowska, J. Tatarowicz, Drama w szkole podstawowej. Lekcje języka polskiego w klasach 4–6, Warszawa 1997.

Ogłoza E., E. Polański, E. Szymik, Drama na lekcjach języka polskiego w klasach IV – VIII, Kielce 1997.

Pankowska K., Drama, zabawa i myślenie, Warszawa 1990.

Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka, Warszawa 2000.

Sowa-Behtane E., Wartości członków subkultur młodzieżowych, Kraków 2015.

Szymik E., Drama w nauczaniu języka polskiego, Kraków 2011.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1989.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa 1990.

Witerska K., Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Warszawa 2014.

Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Szymik, E. (2017). Drama jako remedium na problemy wychowawcze. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/939
Dział
DOŚWIADCZENIA I PROPOZYCJE NAUKOWO-METODYCZNE