Recenzja książki: Nowy leksykon profesjologiczny, Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Sosnowiec 2017, ss. 219.

  • Lidia Pośpiech Absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Abstrakt

Nowy leksykon profesjologiczny adresowany jest do szerokiego kręgu
odbiorców – naukowców i studentów, pracowników i osób zajmujących
się teoretycznie lub praktycznie problematyką profesjologii – a jego
głównym zadaniem jest ułatwienie kontaktu z szeroko rozumianą pedagogiką, psychologią, socjologią, organizacją i kierowaniem załogą. (...)
Opublikowane
2017-10-06
Jak cytować
Pośpiech, L. (2017). Recenzja książki: Nowy leksykon profesjologiczny, Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Sosnowiec 2017, ss. 219. Nauczyciel i Szkoła, 3(63). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/942
Dział
RECENZJE I SPRAWOZDANIA