Media i komunikacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu (2011-2016)

  • Pelagia Bojko Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Abstrakt

Nowe technologie w komunikacji i powszechność korzystania ze środków społecznego przekazu wywierają ogromny wpływ na człowieka, dlatego też Kościół interesuje się nimi i wydaje dokumenty przypominające o zagrożeniach i możliwościach dla człowieka w świecie mediów. Kolejne orędzia papieskie na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu ujawniają, że pośród różnych aspektów tematu mediatyzacji na plan pierwszy zawsze wysuwany jest człowiek – nadawca i odbiorca przekazów. Niezależnie od różnic w ukierunkowaniu orędzi przez dwóch papieży: Benedykta XVI i Franciszka, zawsze podkreślane jest to, że właśnie ze względu na ludzką godność uczestników komunikacji społecznej trzeba dbać o taką formę korzystania z mediów, która buduje więzi między jednostkami, społeczeństwami i kulturami.

Bibliografia

Bałutowa B., Powieść angielska XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Bar W., Prawo wyznań religijnych do mass-mediów, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000.

Bełch K., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007.

Benedykt XVI [papież], List Benedykta XVI z okazji 150. rocznicy powstania „L’Osservatore Romano”, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 8-9 (336) 2011, s. 3-4.

Benedykt XVI [papież], Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii. Orędzie na 45 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 3 (331) 2011, s. 8.

Benedykt XVI [papież], „Milczenie i słowo drogą ewangelizacji”. Orędzie na XVLI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 3 (341) 2012, s. 7-9.

Benedykt XVI [papież], Trzeba towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 11 (356) 2013, s. 38-39.

Benedykt XVI [papież], Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary; nowe przestrzenie ewangelizacji. Orędzie na XVLII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 3-4 (351) 2013, s. 10-11.

Bergoglio Jorge Mario [papież Franciszek], Papa Francesco. Il nuovo papa si racconta. Cconversazione con S. Rubin e F. Ambrogetti, Milano 2013.

Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, p. 5, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, Poznań 1967.

Franciszek [papież], Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2014r., „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 2 (359) 2014, s. 6-8.

Franciszek [papież], Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015 r., „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 3-4 (370) 2015, s. 15-17.

Franciszek [papież], Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na L Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016 r., „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 2 (380) 2016, s. 9-10.

Hopfinger M., Cechy współczesnych mediów, w: tejże, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Hopfinger M., Scena komunikacyjna, w: tejże, Literatura i media po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Instrukcja duszpasterska „Aetatis novae” Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, w: Prasa Katolicka. Między ekonomią a duszpasterstwem, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1997.

Kaliszewski A., Kultura informatyczna i kultura Internetu, w: tegoż, Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

Kaźmierczak Z., Źródła obrazy uczuć religijnych. Analiza kilku polskich przypadków, w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich, t. II: Historia, język, kultura, red. Z. Abramowicz, J. Ławski, Uniwersytety

w Białymstok 2010, s. 534-545.

Kijas Z.J., Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Klauza K., Duszpasterskie implikacje „Aetatis Nnovae”, w: Prasa Katolicka. Między ekonomią a duszpasterstwem, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1997, s. 45-61.

Misztal H., Dokumenty europejskie o poszanowaniu wolności religijnej i tradycyjnych systemów wartości, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, stan prawny na 1 lutego 2000 r., Lublin 2000, s. 245-246.

Mroziewicz K., Dziennikarz w globalnej wiosce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Warszawa 2006.

Ochoa Siguencia L., Panisoara I.O., Ochoa-Daderska R., Rola internetu w zarządzaniu i funkcjonowaniu instytucji społecznych, w: Specyfika zarządzania w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej: aspekty psychospołeczne i pedagogiczne, red. M. Czapka, Mysłowice

, s. 63-69.

Ochoa Siguencia L., Trobat Miquel Oliver, Ochoa-Dąderska R., Internet i jego nowoczesne narzędzia a idea uczenia się przez całe życie na przykładzie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, „Nauczyciel i Szkoła” 2010, nr 1/2, s. 95-106.

Zieliński Z., Dzieje papieży, t. 6: Od pontyfikatu Piusa XII do pontyfikatu Jana Pawła I, Oficyna Wydawnicza Drucka, Poznań 2005.

Opublikowane
2018-01-30
Jak cytować
Bojko, P. (2018). Media i komunikacja w orędziach papieskich na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu (2011-2016). Nauczyciel i Szkoła, 4(64). Pobrano z https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/993
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY NAUKOWE